Jazyk :
SWEWE Člen :Přihlášení |Registrace
Vyhledávání
Encyklopedie komunity |Encyklopedie Odpovědi |Odeslat otázku |Slovní zásoba Znalosti |Nahrát znalosti
Otázky :Výlučná ekonomická zóna
Návštěvník (175.157.*.*)[Tamil jazyk ]
Kategorie :[Ekonomika][Další]
Musím odpovědět [Návštěvník (34.239.*.*) | Přihlášení ]

Obrázek :
Typ :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<2000KB]
Jazyk :
| Kontrolní kód :
Vše Odpovědi [ 1 ]
[Návštěvník (112.0.*.*)]Odpovědi [Číňan ]Čas :2022-07-21
Výlučná ekonomická zóna je nový režim zavedený na třetí konferenci Organizace spojených národů o mořském právu. Výlučná ekonomická zóna je oblast, která je 200 námořních mil od základní linie teritoriálního moře, mimo teritoriální moře a přiléhající k teritoriálnímu moři.

Pobřežní státy v regionu požívají svrchovaných práv a jiné jurisdikce nad svými přírodními zdroji, zatímco jiné státy požívají svobody plavby, přeletu atd., za předpokladu, že tyto svobody berou náležitě v úvahu práva a povinnosti pobřežního státu a musí dodržovat zákony a předpisy formulované pobřežním státem v souladu s ustanoveními Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a dalšími pravidly mezinárodního práva.
Výlučná ekonomická zóna je výlučná jurisdikce zřízená pobřežním státem v moři za jeho teritoriálním mořem přiléhajícím k jeho teritoriálnímu moři. Pobřežní státy v této oblasti mají svrchovaná práva za účelem průzkumu, využívání, zachování a řízení přírodních zdrojů mořského dna a podloží a vod v nich překrytých. Kromě toho mají pobřežní státy jurisdikci nad výlučnou ekonomickou zónou v oblastech, jako je mořský vědecký výzkum a ochrana mořského prostředí. Výlučná ekonomická zóna nesmí překročit 200 námořních mil od základní linie měřené šířky teritoriálního moře.
Podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982 mají pobřežní státy ve svých výlučných ekonomických zónách následující práva: právo zkoumat a rozvíjet, zachovávat a spravovat svrchovaná práva nad mořským dnem a podložím, jakož i nadpozemskými vodami, které mají nad přírodní zdroje; Svrchované právo vyrábět atd. mořskou vodu, proudy a větrnou energii; Jurisdikce nad výstavbou a využíváním umělých ostrovů, prováděním mořského vědeckého výzkumu a ochranou mořského prostředí. Ostatní státy ve výlučné ekonomické zóně stále požívají svobody plavby a přeletu, svobody pokládat podmořské kabely a potrubí a další využití v souladu s mezinárodním právem v souvislosti s těmito svobodami.
Pobřežní státy mají výlučnou jurisdikci nad rybolovem ve výlučné ekonomické zóně. Může stanovit množství zachycení biologických zdrojů ve výlučné ekonomické zóně, jakož i další opatření pro řízení a zachování zdrojů. Vnitrostátní právní předpisy o výlučných ekonomických zónách obecně stanoví, že zahraniční rybářská plavidla nesmějí v této oblasti lovit bez povolení.
Některé vnitrostátní právní předpisy stanoví druhy, množství a velikost ok, které lze použít pro lov ryb v oblasti za účelem zachování biologických zdrojů. Podle ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu by pobřežní státy, pokud nejsou schopny odlovit celý úlovek, měly prostřednictvím dohod nebo jiných ujednání umožnit jiným státům lovit zbytek úlovku, zejména vnitrozemským a zeměpisně znevýhodněným státům ve stejné oblasti.

Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu stanoví, že "hranice výlučných ekonomických zón mezi státy s protilehlým nebo přilehlým pobřežím budou vymezeny dohodou na základě mezinárodního práva uvedeného v článku 38 statutu Mezinárodního soudního dvora za účelem dosažení spravedlivého urovnání". "
Právní předpisy některých států o EOA stanoví, že rozsah jejich výlučné ekonomické zóny sahá až do střední linie, pokud je vzdálenost od základní linie jejich teritoriálního moře k mezilehlé linii se sousedními zeměmi menší než 200 námořních mil. Existují také státy, které stanoví, že pokud se jejich ekonomické zóny překrývají s hospodářskými zónami jiných zemí, hranice výlučných ekonomických zón určují dotčené státy na základě konzultací.
Vyhledávání

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 Svět encyklopedické znalosti