Jazyk :
SWEWE Člen :Přihlášení |Registrace
Vyhledávání
Encyklopedie komunity |Encyklopedie Odpovědi |Odeslat otázku |Slovní zásoba Znalosti |Nahrát znalosti
Otázky :Matematické příspěvky k Thalese
Návštěvník (47.8.*.*)[Hindština ]
Kategorie :[Lidé][Další]
Musím odpovědět [Návštěvník (3.214.*.*) | Přihlášení ]

Obrázek :
Typ :[|jpg|gif|jpeg|png|] Byte :[<1000KB]
Jazyk :
| Kontrolní kód :
Vše Odpovědi [ 1 ]
[Člen (365WT)]Odpovědi [Číňan ]Čas :2019-07-29
Thalesův epochový přínos k matematice je zavedení výrokového důkazu. Znamená to, že lidé chápou objektivní věci od zkušenosti k teorii, což je neobvyklý skok v historii matematiky. Zavádění logického důkazu v matematice má jeho důležitý význam: zajistit správnost výroku, odhalit vnitřní vztah mezi větami, učinit z matematiky přísný systém, položit základy pro další rozvoj, učinit matematický výrok plně přesvědčeným Síla, to je přesvědčeno.

Objevil mnoho teorémů rovinné geometrie:

1) průměr je rovnoměrně rozdělen do kruhu;

2) dva stejné rovnostranné rovnostranné úhly trojúhelníku;

3) Dvě přímky se protínají a horní úhel je stejný;
4) Jsou známy dva rohy trojúhelníku a jejich svorky a trojúhelník je zcela určen;

5) Obvodový úhel půlkruhu je pravý úhel

6) Vpisovaný trojúhelník na průměru kruhu musí být pravoúhlý trojúhelník.

Ačkoli tyto věty jsou jednoduché a starověcí Egypťané a kubánští lidé to možná věděli, Thales je třídí do obecných tvrzení, ukazuje jejich přísnost a je v praxi široce využíván.
V matematice je Thalesova věta pojmenována po něm. Obsah je: Pokud A, B a C jsou na obvodu tři body a AC je průměr kruhu, pak ∠ABC musí být pravý úhel. Jinými slovy, obvodový úhel průměru je pravý úhel. Tato věta je zmíněna a prokázána ve třetím svazku euklidovské geometrie. Inverzní věta Thalesovy věty také platí, to znamená, že v pravoúhlém trojúhelníku je vrchol pravého úhlu na kružnici s proponou.
Říká se, že na jaře roku přišel Thales do Egypta, lidé si chtěli vyzkoušet jeho schopnosti a zeptali se, jestli dokáže tento problém vyřešit. Nebe, faraón dorazil podle plánu a kolem pyramidy bylo mnoho davů. Thales přišel k pyramidě a slunce vrhlo jeho stín na zem. Pokaždé nechal ostatní měřit délku jeho stínu. Když je naměřená hodnota přesně stejná jako jeho výška, okamžitě označí velkou pyramidu na projekci země a poté změří vzdálenost od dna pyramidy k projekční věži, a tak ohlásí přesnou výšku pyramidy..Na žádost faraona vysvětlil všem, jak se tlačit od „délky stínu se rovná délce těla“ k principu, že „stín stínu se rovná výšce věže“. To je podobná věta o trojúhelníku, jak se říká dnes. Ve vědě obhajuje racionalitu, nikoli Spokojeni se zvláštním porozuměním intuitivní citlivosti, obhajující obecné znalosti abstraktní racionality. Například dva základní úhly rovnoramenného trojúhelníku jsou si rovny, nikoli jednotlivé rovnoramenné trojúhelníky, které můžeme kreslit, ale měly by odkazovat na „Všechny“ rovnoramenné trojúhelníky. To vyžaduje argumentaci a zdůvodnění, aby byla zajištěna správnost matematických propozic, aby byla matematika teoreticky přísná a široká pro aplikace. Thalesova aktivní obhajoba Pythagoras Základem bylo založení racionální matematiky...
Vyhledávání

版权申明 | 隐私权政策 | Copyright @2018 Svět encyklopedické znalosti